Toelatingsvoorwaarden:

Voor leerlingen die geslaagd zijn in een 6e jaar Restaurant & Keuken BSO of Hotel TSO. Leerlingen van het 6e technische hotel of leerlingen die reeds met succes een 7e specialisatiejaar gevolgd hebben, worden vrijgesteld van de basisvorming (LO, godsdienst en PAV). Leerlingen die geen vooropleiding ‘hotel’ gevolgd hebben, worden eveneens toegelaten tot dit specialisatiejaar mits een gunstige beslissing van de toelatings-klassenraad. Zij moeten uiteraard sterk gemotiveerd zijn, afgestudeerd zijn in een richting met voldoende accent op vreemde talen (Frans en Engels) en in het begin
van het schooljaar een extra opleiding ‘basiscursus keuken en restaurant’ volgen.

 

Diploma/getuigschrift:

Wie slaagt voor het geheel van alle vakken behaalt een studiegetuigschrift met vermelding van de gekozen specialiteit. Leerlingen die vooraf een zesde jaar BSO restaurant & keuken hebben gevolgd, behalen bovendien een diploma van secundair onderwijs met vermelding van de gekozen specialiteit.

Indien je vrijblijvend een extra opleiding binnen het Volwassenenonderwijs Spermalie volgt,  behaal je het bijkomend deelcertificaat.

– Franse communicatie
– Spaans voor de toeristische sector
– degustatie wereldwijnen