Toelatingsvoorwaarden:

Je bent geslaagd in een 6de jaar BSO Restaurant en Keuken of Hotel TSO
of
Je hebt geen vooropleiding ‘hotel’ gevolgd, maar je bent heel gemotiveerd en je hebt een sterke vooropleiding in de vreemde talen Frans en Engels  ‘mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad’. Je bent bereid om in het begin van het schooljaar te starten met een basiscursus restaurant en keuken.

Diploma/getuigschrift:

Wie slaagt voor het geheel van alle vakken behaalt een studiegetuigschrift met vermelding van de gekozen specialiteit. Leerlingen die vooraf een zesde jaar BSO restaurant & keuken hebben gevolgd, behalen bovendien een diploma van secundair onderwijs met vermelding van de gekozen specialiteit.

Indien je vrijblijvend een extra opleiding binnen het Volwassenenonderwijs Spermalie volgt,  behaal je het bijkomend deelcertificaat.

– Franse communicatie
– Spaans voor de toeristische sector
– degustatie wereldwijnen