STUDIEBEGELEIDING

‘Leren leren’ is voor jonge leerlingen niet altijd vanzelfsprekend. Dit thema wordt regelmatig klassikaal behandeld. Op school zijn er begeleide studiemomenten op diverse dagen. Leraren van verschillende disciplines zorgen voor de begeleiding. Leerlingen met leermoeilijkheden kunnen terecht bij de leerlingenbegeleiding.

LEERLINGENBEGELEIDING

In de rustige omgeving van de zorgverdieping zijn leerlingen welkom bij de leerlingenbegeleiders met hun vragen en/of problemen. De leerlingenbegeleiders zijn vertrouwenspersonen van binnen de school. Samen met de leerlingen zoeken zij naar oplossingen. Indien nodig bespreken zij de problemen met de directie en in onderling overleg worden ouders en/of CLB geïnformeerd. Zij houden contact met de individuele ondersteuners. Leerlingen met leermoeilijkheden kunnen terecht bij de leerlingenbegeleiding.