Studiebegeleiding

‘Leren leren’ is voor jonge leerlingen niet altijd vanzelfsprekend. Dit thema wordt regelmatig klassikaal behandeld. Op school is er ook een cel ‘studiebegeleiding’, waar de verantwoordelijke leraar hulp probeert te bieden bij leermoeilijkheden.

Externe leerlingen kunnen ook elke avond (van maandag tot en met donderdag) in de studie blijven van 17.15 u tot 18.00 u.

‘t Gazon

In de rustige omgeving van ‘t Gazon zijn leerlingen welkom bij de groene leraar of de opvoeder met hun vragen en/of problemen. De leerlingenbegeleiders zijn vertrouwenspersonen van binnen de school, die dagelijks voor de leerlingen bereikbaar zijn. Samen met de leerlingen zoeken zij naar oplossingen. Indien nodig bespreken zij de problemen met de directie en in onderling overleg worden ouders en/of CLB geïnformeerd.