Een goede communicatie tussen de ouders en de school vinden wij zeer belangrijk.
Dit gebeurt op verschillende manieren:

• De schoolagenda geeft een wekelijks beeld van de geziene leerstof, de planning van taken, opdrachten en overhoringen en de leer- en leefattitude van de leerling. Via de agenda worden activiteiten meegedeeld en wordt er verwezen naar meegegeven correspondentie. Op de puntenkaart in de agenda noteert de leerling wekelijks de resultaten van taken, opdrachten en overhoringen. De agenda en de puntenkaart worden wekelijks door de ouders ondertekend.

• Communicatie over het internaat gebeurt via de internaatsagenda. Ook deze agenda wordt wekelijks door de ouders ondertekend.

• Het rapport: leerlingen van de eerste en de tweede graad BSO krijgen maandelijks een rapport met de punten van permanente evaluatie, taken en overhoringen. Leerlingen van de eerste en de tweede graad TSO krijgen elk trimester twee rapporten met de punten van taken en overhoringen. Voor de leerlingen van de derde graad geven wij dit rapport tweemaal per semester mee. Na elke examenperiode (Kerstmis, Pasen en/of grote vakantie) krijgen de leerlingen TSO en de derde graad BSO een rapport waarop zowel dagelijks werk als examenpunten vermeld staan. Voor de leerlingen van de zevende jaren valt de eerste examenperiode de derde week van januari. De resultaten van het dagelijks werk kunnen eveneens gevolgd worden via het online puntenboekje van Smartschool.

• Informatievergaderingen: wij informeren ouders en leerlingen grondig over de studiekeuze, stages en het belang van de geïntegreerde opdracht.

• Viermaal per jaar (eind oktober voor de ouders van de nieuwe leerlingen, met Kerstmis, Pasen en op het einde van het schooljaar) organiseren wij oudercontactavonden waar alle leraren, directie, opvoeders en medewerkers van het CLB aanwezig zijn. De juiste data staan in het schoolreglement.

• De pedagogisch directeurs zijn steeds ter beschikking bij eventuele vragen en/of problemen.

• Ten slotte het schoolreglement. Dit is een verzameling van afspraken tussen de school, de ouders en de leerling. Bij het begin van het schooljaar wordt dit voor de leerlingen toegelicht en door de leerling en zijn/haar ouders ondertekend.