Een goede communicatie tussen de ouders en de school vinden wij zeer belangrijk.
Dit gebeurt op verschillende manieren:

Spermalie werkt met het communicatieplatform Smartschool. Alle correspondentie gebeurt via dat kanaal. De Planner geeft een wekelijks beeld van de geziene leerstof, de planning van taken, opdrachten en overhoringen. Via de schoolkalender worden activiteiten meegedeeld. In het deel Skore kan je de behaalde resultaten vinden. Op elk moment kunnen het cijfer- en rubriekenrapport geconsulteerd worden.

In de B-stroom en A-finaliteit werken wij met gespreide evaluatie. Binnen de A-stroom en D/A-finaliteit krijgen de leerlingen naast de gespreide evaluatie ook examens. Na elke examenperiode (Kerstmis, Pasen en/of juni) krijgen de leerlingen een stand van zaken van de resultaten. Er zijn twee tot drie oudercontacten per jaar afhankelijk van de graad. Alle leraren, directie, opvoeders en medewerker van het CLB zijn aanwezig. De data staan in de schoolkalender.

Tijdens informatievergaderingen informeren wij ouders en leerlingen grondig over de studiekeuze, werkplekleren/stages, de studiereis …

De vakleraren, opvoeders, technisch adviseurs, technisch adviseur coördinator en de directeur zijn steeds ter beschikking bij eventuele vragen en/of problemen.

Het schoolreglement is een verzameling van regels en afspraken tussen de school, de ouders en de leerling. Bij het begin van het schooljaar wordt dit voor de leerlingen toegelicht. Door in te schrijven in onze school gaat men akkoord met de inhoud van dat document