Wij versturen maandelijks een school- en internaatsrekening. De kostprijs voor het externaat en het internaat verdelen wij in tien gelijke periodes, zodat de kosten over het schooljaar worden verspreid. De internaatsrekening  wordt apart opgemaakt naast de gewone schoolrekening.

 

De schoolrekening bevat de kosten van eventuele excursies, sportdag, culturele evenementen, enz. De rekening voor het internaat wordt apart opgemaakt.

De handboeken worden rechtstreeks door het boekenfonds gefactureerd. Ook de messen worden via de firma betaald. Kledij koop je aan via de webshop van de school. Een laptop kan je huren of kopen.

Je krijgt een nauwkeurige kostenraming van de opleiding (bijdrageregeling).

Klik hier voor de algemene factuurvoorwaarden van de rekeningen.