Wij versturen maandelijks een school- en internaatsrekening. De kostprijs voor het externaat en het internaat verdelen wij in tien gelijke periodes, zodat de kosten over het schooljaar worden verspreid. De internaatsrekening  wordt apart opgemaakt naast de gewone schoolrekening.

 

De schoolrekening bevat naast de kosten externaat (voor de externen) ook de kosten van eventuele tijdschriften en kledij, excursies, sportdag, culturele evenementen, enz. De rekening voor het internaat wordt apart opgemaakt.

De kosten van het internaat/externaat verschillen per leeftijdscategorie, type internaat, eventuele maaltijden op vrijdagmiddag, maaltijden omwille van avondpraktijk … Klik hier voor de tarieven van de middagmalen. Voor de tarieven van het internaat klikt u hier.

De handboeken worden rechtstreeks door het boekenfonds Iddink gefactureerd. Ook de messen worden via de firma Couteaux & Co betaald.

Bij het begin van het schooljaar bezorgen wij aan de ouders een nauwkeurige kostenraming van de opleiding.

Klik hier voor de algemene factuurvoorwaarden van de rekeningen.