Wij versturen viermaal per jaar een schoolrekening. De kostprijs voor de maaltijden en het internaat verdelen wij in drie gelijke periodes, zodat de kosten over het schooljaar worden verspreid. We versturen de schoolrekeningen begin oktober, begin december en midden maart. Eind juni volgt nog een kleine afrekening.

 

De schoolrekening bevat naast de kosten externaat/internaat ook de kosten van eventuele tijdschriften en kledij, excursies, sportdag, culturele evenementen, enz.

De kosten van het internaat/half-internaat verschillen per leeftijdscategorie, type internaat, eventuele maaltijden op vrijdagmiddag, maaltijden omwille van avondpraktijk … Klik hier voor de tarieven van het internaat en half-internaat.

De handboeken worden rechtstreeks door het boekenfonds Iddink gefactureerd. Ook de messen worden via de firma Couteaux & Co betaald.

Bij het begin van het schooljaar bezorgen wij aan de ouders een nauwkeurige kostenraming van de opleiding.