Pesten is een maatschappelijk fenomeen dat de laatste jaren jammer genoeg meer en meer in de actualiteit komt. Om onze leerlingen te sensibiliseren voor de gevolgen van pesten werd op maandag 7 januari 2008 het PestActiePlan (PAP) gelanceerd.

Alle leerlingen namen actief deel aan de volgende activiteiten:

  • voorstellen van de inhoud van het PestActiePlan
  • een klasgesprek en stellingenspel rond plagen en pesten;
  • alle leerlingen ondertekenden een contract waarin zij beloven niet deel te nemen aan pesterijen en actief stelling te kiezen tegen pesten;
  • voorstelling van de affiche “een nieuw jaar”.  Iedere maand komt er in alle klassen een affiche rond pesten, discriminatie, jongeren en geweld, …;
  • onthulling van verkeersborden “pestvrije zone” aan de ingang van de school en op alle speelplaatsen;
  • voorstellen van de “Universele verklaring van een pestvrije school”.  Dit is gebaseerd op de “Universele verklaring van de rechten van de mens”.  Het bevat een korte inleidende tekst met de namen van alle leerlingen van de school.  Deze grote affiche werd plechtig uitgehangen in de centrale gang en in de lobby van de school;
  • loslaten van ballonnen “kies kleur tegen pesten” door de leerlingen van de 1ste graad.