18.3

Black & Gold Hospitality Night @Spermalie

We namen afscheid van de studierichting Hospitality, maar verwelkomen Onthaal en recreatie & Taal en communicatie!

We organiseerden een diner in het thema Black & Gold, het menu werd bereid door de leerlingen van het 7de Gastronomie. Zij werden geïnspireerd door oud-leerling Gilles Bogaert, chef bij Bar Bask in Gent.

Eregast tijdens deze avond waren de leerlingen van het 6de Hospitality en Filiep Defraye, ere-directeur.  Hij verwelkomde de gasten en vertelde over de opstart van deze toen nieuwe studierichting in Vlaanderen.

Filiep Defraye:  “De inspiratie voor het oprichten van de richting Hospitality hebben we gevonden bij EUHOFA International, de internationale vereniging (sinds 1955) van gerenommeerde hotelscholen.  Als volwaardig lid van deze vereniging nam Spermalie elk jaar deel aan het internationaal congres dat telkens door een ander land ‘worldwide’ georganiseerd werd.  Het was daar dat Spermalie vaststelde dat de studierichting Hospitality in de meeste andere landen een fel gewaardeerde opleiding was die haar sporen verdiend had maar die nog totaal onbekend was in België (Vlaanderen).  En waar kon Hospitality beter gedijen dan in een school die zowel ‘Hotel’ als ‘Toerisme’ aanbood.  ‘Hotel-‘ en ‘Toerismeschool’ Spermalie, de twee kernactiviteiten waarrond Hospitality tenslotte om draait. Toen het nieuws bekend raakte dat Spermalie zou starten met deze nieuwe studierichting waren er onmiddellijk heel wat Vlaamse hotelscholen eveneens kandidaat om ook met deze opleiding te starten.  Het aantal kandidaten was zelfs zo groot dat het Ministerie van Onderwijs destijds besliste om slecht één school per provincie toe te laten.  Aangezien het idee vanuit Spermalie kwam, kreeg Spermalie uiteraard de eer om in West-Vlaanderen van start te gaan.”

Hospitality was meteen van bij de oprichting een succes in …. Spermalie.  In de andere provincies kwam de opleiding nooit echt van de grond.  Dit is wellicht dé enige reden dat we, 20 jaar na de oprichting, deze interessante studierichting jammer genoeg moeten afbouwen.

Jammer, maar … we hebben ook goed nieuws, vertelt Ann Tack, Technisch adviseur.  Ondertussen zijn we gestart met 2 nieuwe richtingen.  De opleiding Onthaal en recreatie (arbeidsmarkt-finaliteit) focust zich op de vrijetijds- en recreatieve sector en heeft raakvlakken met de toerisme en MICE-sector.

Taal en communicatie (dubbele finaliteit) is een theoretisch-praktische studierichting. Daar komen leerlingen met een sterk taalgevoel aan hun trekken. Ze kunnen zich vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans. Naast talen wordt sterk ingezet op zakelijke communicatie, presentaties, media, public relations en ICT.

Spermalie zet dus niet enkel in op Horeca, maar is ook specialist in Toerisme en Hospitality in de brede vorm van het woord!