27.3

Horecahelden van de toekomst op woensdag 20 maart 2024

Vlaanderen telt 37.842 horecaondernemingen op het einde van het eerste kwartaal van 2023. Dit is een groei op jaarbasis van 121 ondernemingen of 0,3 procent.   De meer dan 37.000 ondernemingen in Vlaanderen creëren momenteel 85.861 arbeidsplaatsen. Daaruit blijkt dat de horecasector een fundamenteel onderdeel is van ons dagelijks en economisch leven.

Toch heeft de horeca, alsook werken in de horeca, nog steeds een negatieve connotatie. Zo blijkt althans uit de studie ‘Hoe kwaliteitsvol is werken in de horeca?’ van het Kenniscentrum Guidea. Gevolg? Minder instroom van nieuwe, en vooral geschoolde, werkkrachten. Onderwijsinstellingen zijn nochtans voortdurend in volle transitie naar de toekomstige noden van de werkgevers.

Met het project ‘EersteKlas’ wil Horeca Vlaanderen de Vlaamse hotelscholen ondersteunen in het klaarstomen van de volgende generatie horecahelden. De laatste jaren is er reeds werk gemaakt van een verdieping en versterking van de samenwerking met de Vlaamse hotelscholen. Door onze schouders nu mee te zetten onder de oproep van het Vlaams Departement Onderwijs, om de instroom van hotelschoolleerlingen in de horecasector te versterken, komen wij tegemoet aan de wensen van de werkgevers en proberen wij de zwaktes en tekorten van het onderwijs op te vullen. Het project heeft dan ook als doel hotelschoolleerlingen te ondersteunen in het verder ontwikkelen van de hun talenten binnen de opleiding alsook te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden, kennis en attitudes zoals groepswerk en hospitality. Het excellentieproject biedt een verrijkende leerervaring die studenten in staat stelt om zich te onderscheiden en te excelleren in hun vakgebied. Zo worden hefbomen gecreëerd voor een duurzame toekomst.