08.11

4. Zijn er toelatingsvoorwaarden?

Alle info rond de wettelijke toelatingsvoorwaarden is terug te vinden in ons centrumreglement, rubriek ‘toelatingsvoorwaarden’.

Voor de opleiding ‘Kok en kelner in 1 jaar’ en de opleiding ‘Keukenverantwoordelijke in 2 jaar’ is eenmalig een recent medisch geschiktheidsattest met het oog op het hanteren van levensmiddelen vereist (uitgereikt vóór of maximaal 1 maand na de aanvang van de cursus).

Verder staat bij elke cursus die wij aanbieden vermeld welke de specifieke instapvereisten zijn, qua voorkennis. Heb  je reeds elders les gevolgd (of heb je werkervaring binnen de opleiding  die je kiest ), dan kan je aan de hand van het behaalde  attest/deelcertificaat (of aan de hand van een document dat jouw  beroepservaring staaft), jouw voorkennis bewijzen.