08.5

5. Kan ik vrijstelling krijgen voor het volgen van een bepaalde module?

In ons centrumreglement vind je onder de rubriek ‘vrijstellingen’ de uitgebreide wettelijke bepalingen. Wanneer  je denkt dat je in aanmerking komt voor vrijstelling van een bepaalde  module, dan dien je hiervoor een schriftelijke aanvraag in vóór de start  van de betrokken module, t.a.v. de directeur. Als bijlage voeg je het  studiebewijs toe.

Voor de gidsenopleiding is er op het secretariaat  een lijst ter beschikking i.v.m. vrijstellingen van bepaalde  opleidingsonderdelen. Als je – ondanks de bekomen vrijstelling – de lessen uit  eigen interesse wenst te volgen dan vervalt de vrijstelling en dien je te betalen voor de module alsook deel te nemen aan de evaluatie van  deze module.