08.5

10. Ben ik verzekerd tijdens de lessen?

De schoolverzekering die het centrum heeft onderschreven,  omvat een verzekering ‘Lichamelijke ongevallen’ en een verzekering  ‘Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden’. De verzekering ‘Lichamelijke ongevallen’ komt tussenbeide voor medische kosten bij persoonlijke ongevallen:

  • op weg van en naar het centrum;
  • tijdens de lessen en pauzes in het centrum;
  • tijdens stages;
  • tijdens bijzondere activiteiten van het centrum (studiereizen, bedrijfsbezoeken …).

De verzekering ‘Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden’  dekt zowel stoffelijke als lichamelijke schade die je tijdens de  onderwijsactiviteiten van het CVO zou berokkenen aan jouw medecursisten  of derden. Voor verdere informatie over wat de schoolverzekering  precies dekt en wat de waarborgen ervan zijn, kan je op het secretariaat  terecht. Bij een ongeval verwittig je het secretariaat van het CVO  zo vlug mogelijk, zodat het – binnen de