15.9

De Plek, het vernieuwde ontspanningslokaal voor de meisjes van de tweede graad