Het centrumreglement regelt de rechten en de plichten van de cursist.

We hopen dat u zich snel zal thuis voelen in onze school en staan steeds ter beschikking voor bijkomende informatie.

Raadpleeg het centrumreglement