De missie van het volwassenenonderwijs

De Hotel- en Toerismeschool Spermalie staat voor voltijds secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. Twee opleidingen die in de meeste scholen strikt van elkaar gescheiden worden, maar die in onze school bijzonder complementair zijn. De ene bestaat niet zonder de andere.

Deze verwevenheid gaat veel verder dan het gebruik van dezelfde infrastructuur.

Niet alleen gebouwen, ook visie en beleid worden steeds op elkaar afgestemd. Heel wat taken worden in nauw overleg verdeeld.

De wisselwerking tussen beide scholen is steeds zeer groot geweest en is een belangrijk onderdeel van de slagkracht van Spermalie. In het recente doorlichtingsverslag van het secundair onderwijs, werd deze samenwerking als een sterk punt van de schoolorganisatie beklemtoond.

Hoewel de verwevenheid tussen beide scholen zeer groot is, zijn er wel duidelijke verschillen merkbaar met betrekking tot de aanpak van de opleidingen. Dit heeft vooral te maken met het verschil tussen leerling en cursist. Tussen “moeten” naar school gaan en “mogen” een opleiding volgen.

Met onze sterk praktijkgerichte opleidingen proberen wij in te spelen op de wensen van de cursisten. Levenslang leren is immers voor vele volwassenen geen loos begrip. Ons aanbod richt zich tot volwassenen die enerzijds willen bijscholen en/of omscholen en tot volwassenen die op zoek zijn naar een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Beide doelgroepen moeten ten volle aan hun trekken komen. Het leren staat hierbij steeds centraal. Wie een beroepsopleiding met vrucht beëindigt, behaalt een officieel certificaat, waarmee hij/zij indien gewenst, op de arbeidsmarkt aan de slag kan.

Het doel dat het centrum voor ogen heeft, bestaat uit volgende aspecten:

  1. veel aandacht besteden aan kwaliteit, de vakbekwaamheid van de leraar, het afgewerkte product, de infrastructuur en de didactische middelen
  2. actuele tendensen, nieuwe trends en maatschappelijke veranderingen integreren in het cursusaanbod
  3. beantwoorden aan de hoge verwachtingen van de cursisten

Sinds 2000 heeft het volwassenenonderwijs van Spermalie ook een afdeling in Gent. Dit gaf ons de mogelijkheid om naast de bestaande afdelingen in Gent, ook gastronomische cursussen uit te bouwen.

De meest recente realisatie van het volwassenenonderwijs is de organisatie van de cursussen stadsgids Brugge. In overleg met de beide Brugse gidsenverenigingen is deze opleiding op 8 januari 2007 van start gegaan. Spermalie Brugge specialiseert zich in hotel- en toerismeonderwijs. Vanuit deze visie past de gidsenopleiding perfect in het spectrum van onze opleidingen.