Engels is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Ook op reis is het nuttig een mondje Engels te spreken. In deze cursus Engels voor 50-plussers leer je in een ontspannen sfeer communiceren in deze wereldtaal.

Doelstelling

Engels is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Het is immers vaak de voertaal voor televisie, film, muziek en computer. Ook op reis is het nuttig een mondje Engels te spreken. We organiseren een cursus Engels voor senioren, waar je in een ontspannen sfeer leert communiceren in deze wereldtaal. Vooral aspecten uit het dagdagelijkse leven komen aan bod en je overwint de schroom om de taal te spreken. We starten de cursus vanaf nul, dat betekent dat je helemaal geen voorkennis hoeft te hebben. Daarnaast werken we aan het tempo van de cursist, zodat je in een aangename sfeer Engels leert. Je wordt bijgevolg zelfredzaam in deze taal.

In de vervolgmodules wordt er gewerkt met verschillende niveaus, afhankelijk van je voorkennis. Je krijgt les in een kleine groep van maximum 15 cursisten.

Inhoud

BASISMODULES (richtgraad 1)

 • basiswoordenschat die betrekking heeft op je directe omgeving, vrije tijd, familiale en huiselijke sfeer, reizen, voeding, kleding
 • trainen in communicatieve vaardigheden: lezen, spreken, schrijven en luisteren
 • opbouwen van eenvoudige mondelinge conversaties over je hobby’s en vrije tijd
 • trainen in grammaticale aandachtspunten zoals vervoegen van werkwoorden, zinsconstructies en dit steeds in functie van de communicatieve vaardigheden
 • tijdens de lessen gaat de leraar steeds uit van levensechte situaties: in de luchthaven, in de metro, aan de receptie van een hotel, in het restaurant, in de winkel, bij de dokter, in de bank…
 • we werken met leeftijdsgenoten, zodat je in een ontspannen sfeer kan trainen in het durven spreken
 • trainen in het durven spreken van een vreemde taal: groeten, afscheid nemen, zich verontschuldigen, uitnodigingen aanvaarden of weigeren, inlichtingen vragen, telefoneren
 • kennismaken met de Engelse cultuur en gewoonten zoals Buckingham Palace, English breakfast, 4 o’clock tea

VERVOLGMODULES (richtgraad 2)

 • een vreemde taal ervaren en gebruiken als communicatiemiddel
 • een meer complex taalgebruik ontwikkelen dat afgestemd is op sociale contacten
 • verder ontwikkelen van communicatieve vaardigheden: lezen, spreken, schrijven en luisteren
 • teksten leren begrijpen, brieven leren schrijven
 • trainen in het voeren van moeilijkere conversaties in het Engels
 • de verschillende lesonderdelen worden uitgewerkt aan de hand van thema’s zoals reizen, klachten formuleren, citytrips, films en boeken, kunst en cultuur

Praktische info

De inschrijvingen voor ‘Engels voor 50-plussers’ 2019-2020 zijn afgesloten

Duur van de cursus

van half september tot eind juni

Tijdstippen 2019-2020

Basismodules (richtgraad 1)

Niveau 1 (Breakthrough A/B): dinsdag 09u00 – 12u00

Niveau 2 (Waystage A/B): donderdag 13u30 – 16u30

Vervolgmodules (richtgraad 2)

Niveau 3 (Treshold 1 A/B): dinsdag 13u30 – 16u30

Niveau 4 (Treshold 2 A/B): maandag 13u30 – 16u30

Niveau 5 (Treshold 3 A/B): maandag 09u00 – 12u00

Niveau 6 (Treshold 4 A/B): donderdag 09u00 – 12u00

Kostprijs per niveau

inschrijvingsgeld: € 180

cursusgeld  : € 15 (voor alle niveaus)

handboeken : € 60  voor niveau 1,3 / € 70 voor niveau 5

Instapvoorwaarde

Instapvereiste niveau 1 (Breakthrough A/B) Geen
Instapvereiste niveau 2 (Waystage A/B) Geslaagd zijn voor niveau 1
Instapvereiste niveau 3 (Treshold 1 A/B) Geslaagd zijn voor niveau 2
Instapvereiste niveau 4 (Treshold 2 A/B) Geslaagd zijn voor niveau 3
Instapvereiste niveau 5 (Treshold 3 A/B) Geslaagd zijn voor niveau 4
Instapvereiste niveau 6 (Treshold 4 A/B) Geslaagd zijn voor niveau 5

Klik hier om verder te gaan naar inschrijvingen