Doelstelling

Vlot kunnen communiceren in het Frans is van groot belang in de reiswereld. Het gaat hierbij in de eerste plaats over spreekdurf. Het is belangrijk dat je de juiste, toeristische terminologie leert gebruiken. Je traint in het verstrekken van toeristische informatie, een telefoongesprek voeren, gepast reageren op opmerkingen en klachten. De doelstelling van deze cursus is vooral om je professionele vaardigheden te verhogen. Op het einde van deze module ben je in staat om op een doeltreffende wijze te communiceren. Spreekvaardigheid en luistervaardigheid staan centraal.

Inhoud

  • bezoekers verwelkomen, aanmelden, uitgeleide doen
  • toeristische informatie verstrekken
  • standaardformules gebruiken aan de telefoon
  • gepast reageren op klachten
  • eenvoudige boodschappen begrijpen en noteren
  • inkomende correspondentie juist interpreteren
  • namen en gegevens correct spellen

Praktische info 2020-2021

Duur van de cursus

van september tot februari

Tijdstip

dinsdag           19.00 u. – 22.00 u.

Kostprijs

inschrijvingsgeld: € 90 + cursusgeld: € 30

Instapvoorwaarde

basiskennis Frans is vereist

Klik hier om verder te gaan naar inschrijvingen