Doelstelling

Van een stadsgids wordt verwacht dat hij/zij zich graag verdiept in geschiedenis, kunst en cultuur. Je moet met andere woorden over heel wat kennis van de stad beschikken. Maar daarnaast moet de gids een gevarieerd publiek op een enthousiaste en interactieve manier kunnen boeien bij bezoeken aan monumenten, sites en musea. Communicatieve vaardigheden en dynamiek zijn hierbij, naast kennis over de eigen stad, onontbeerlijk.

De opleiding tot ‘Stadsgids Brugge’ wordt samen met de Brugse gidsenverenigingen Toerisme Brugge uitgewerkt en module per module (bestemmingen gidsen, specifieke gidstechnieken, project bestemmingen gidsen) ingekleurd. De kennis van 1 vreemde taal is een instapvoorwaarde voor de laatste module van de opleiding. De meeste bezoekers zijn immers anderstalig.

Overzicht van de modules Specialisatie

  • Bestemmingen gidsen (100 lestijden)

  • Specifieke gidstechnieken (40 lestijden)

  • Project bestemmingen gidsen (100 lestijden)

Praktische info, start september 2021

Klik hier voor meer info over de kostprijs, duur en tijdstip van de modules Specialisatie start september 2021

De lessen gaan vanaf september 2021 door op de lesplaats Nieuwstraat 5, 8000 Brugge.

Instapvoorwaarde

Om met deze specialisatie van start te kunnen gaan, moet je ofwel het basistraject gevolgd hebben ofwel reeds actief gids of reisleider zijn in een andere discipline. De kennis van 1 vreemde taal is een instapvoorwaarde voor de laatste module ‘project bestemmingen gidsen’.