Doelstelling

Het traject start met de module ‘Markt & klant’, waarin de bezoekerscyclus belangrijk is. Daarna voorziet het programma 3 modules: ‘Bronnengebruik landschapslezen, historisch, cultureel’ waarbij de cursist geografische of natuurkundige, historische en culturele bronnen krijgt aangereikt. Men leert de vaardigheden ontwikkelen om op een kritische manier met deze bronnen om te gaan en ze te verwerken tot een boeiend verhaal. Zij vormen de kapstok naar de specifieke kennis die aan bod komt in de specialisatie. Tijdens de laatste module van het basistraject (rondleiden in de praktijk) worden de verschillende leiderschapsstijlen, de didactiek en methodiek van het gidsen en de verhaaltechnieken aangeleerd. Hier krijg je praktische voorbeeldwandelingen van professionele gidsen. Tijdens deze praktijkmodule train je jouw vaardigheden als gids en maak je wandelingen op locatie. De focus ligt op communicatietechnieken, reisorganisatie, verhaaltechnieken, interculturaliteit en groepsdynamica.

Overzicht van de modules Basistraject

1. Markt & klant (40 lestijden)

2. Bronnengebruik landschapslezen (40 lestijden)

3. Bronnengebruik historisch (60 lestijden)

4. Bronnengebruik cultureel (60 lestijden)

5. Rondleiden in de praktijk (80 lestijden)

 

Praktische informatie 2019-2020

Klik hier voor kostprijs, duur en tijdstip van de modules Basistraject gids start september 2019

Maximum aantal deelnemers: 25 cursisten

De inschrijvingen voor het basistraject dat startte in september 2019 zijn afgesloten.