Doelstelling

Het traject start met de module ‘Markt & klant’, waarin de bezoekerscyclus belangrijk is. Daarna voorziet het programma 3 modules: ‘Bronnengebruik landschapslezen, historisch, cultureel’ waarbij de cursist geografische of natuurkundige, historische en culturele bronnen krijgt aangereikt. Men leert de vaardigheden ontwikkelen om op een kritische manier met deze bronnen om te gaan en ze te verwerken tot een boeiend verhaal. Zij vormen de kapstok naar de specifieke kennis die aan bod komt in de specialisatie. Tijdens de laatste module van het basistraject (rondleiden in de praktijk) worden de verschillende leiderschapsstijlen, de didactiek en methodiek van het gidsen en de verhaaltechnieken aangeleerd. Hier krijg je praktische voorbeeldwandelingen van professionele gidsen. Tijdens deze praktijkmodule train je jouw vaardigheden als gids en maak je wandelingen op locatie. De focus ligt op communicatietechnieken, reisorganisatie, verhaaltechnieken, interculturaliteit en groepsdynamica.

Overzicht van de modules Basistraject

1. Markt & klant (40 lestijden)

2. Bronnengebruik historisch (60 lestijden)

3. Bronnengebruik landschapslezen (40 lestijden)

4. Bronnengebruik cultureel (60 lestijden)

5. Rondleiden in de praktijk (80 lestijden)

Praktische informatie, start september 2021

Klik hier voor kostprijs, duur en tijdstip van de modules Basistraject gids start september 2021

De plaatsen voor het volgen van het basistraject zijn beperkt tot 20. Daarom werken we met een aanmelding.
Wie zich aanmeldt, wordt uitgenodigd voor de infosessie. Wens je vervolgens definitief in te schrijven voor de opleiding, houden we rekening met het tijdstip van aanmelden – mocht het aantal kandidaten om in te schrijven groter zijn dan het aantal plaatsen.

Aanmelden voor het basistraject dat start in september 2021 kan vanaf maandag 26 april om 9 uur online.

Klik hier om je aan te melden voor het basistraject gids (start sept. ’21)

Vervolgens ontvang je een bevestiging van aanmelding en uitnodiging voor de infosessie op dinsdag 11 mei om 18.30 uur (adres: Komvest 34, Brugge).  Ben je echter niet bij de eerste 20 personen die zich heeft aangemeld dan krijg je ook een uitnodiging voor de infosessie, maar zal erbij vermeld staan dat je aangemeld bent op de wachtlijst. Het bijwonen van de infosessie is verplicht, wil je nadien definitief inschrijven.