Doelstelling

Het traject start met de module ‘Markt & klant’, waarin de bezoekerscyclus belangrijk is. Daarna voorziet het programma 3 modules: ‘Bronnengebruik landschapslezen, historisch, cultureel’ waarbij de cursist geografische of natuurkundige, historische en culturele bronnen krijgt aangereikt. Men leert de vaardigheden ontwikkelen om op een kritische manier met deze bronnen om te gaan en ze te verwerken tot een boeiend verhaal. Zij vormen de kapstok naar de specifieke kennis die aan bod komt in de specialisatie. Tijdens de laatste module van het basistraject (rondleiden in de praktijk) worden de verschillende leiderschapsstijlen, de didactiek en methodiek van het gidsen en de verhaaltechnieken aangeleerd. Hier krijg je praktische voorbeeldwandelingen van professionele gidsen. Tijdens deze praktijkmodule train je jouw vaardigheden als gids en maak je wandelingen op locatie. De focus ligt op communicatietechnieken, reisorganisatie, verhaaltechnieken, interculturaliteit en groepsdynamica.

Overzicht van de modules Basistraject

1. Markt & klant (40 lestijden)

2. Bronnengebruik historisch (60 lestijden)

3. Bronnengebruik landschapslezen (40 lestijden)

4. Bronnengebruik cultureel (60 lestijden)

5. Rondleiden in de praktijk (80 lestijden)

Praktische informatie, start september 2021

Klik hier voor kostprijs, duur en tijdstip van de modules Basistraject gids start september 2021

De lessen gaan vanaf september 2021 door op de lesplaats Nieuwstraat 5, 8000 Brugge.

De plaatsen voor het volgen van het basistraject zijn beperkt tot 20. Deze zijn momenteel (5/7) ingenomen. Daarom werken we met een aanmelding op WACHTLIJST.
Aanmelden voor de WACHTLIJST voor het basistraject dat start in september 2021 kan via deze link