Toelatingsvoorwaarden:

Voor leerlingen die geslaagd zijn in een zesde jaar hotel TSO. Leerlingen die geen vooropleiding ‘hotel’ gevolgd hebben, kunnen ook worden toegelaten tot dit specialisatiejaar ‘mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad’. Zij moeten uiteraard sterk gemotiveerd zijn, afgestudeerd zijn in een richting met voldoende accent op vreemde talen (Frans, Engels en Duits) en in het begin van het schooljaar een zestal inhaallessen basiscursus keuken en restaurant volgen.

Diploma/getuigschrift:

Wie slaagt voor het geheel van alle vakken behaalt een studiegetuigschrift met vermelding van de gekozen specialiteit. Wie slaagt in de Se-n-Se opleiding kan 12 credits (studiepunten) verdienen voor de bacheloropleiding Hotelmanagement in KHBO Brugge. Deze verworven credits kunnen gebruikt worden om een EVK (Eerder Verworven Kwalificaties) in te dienen bij een PBA-opleiding (Professionele Bachelor) in een andere hogeschool dan KHBO.