Leerlingen die kiezen voor een zevende specialisatiejaar worden ook geconfronteerd met het aspect minionderneming. Dit project biedt hen de kans om een bedrijf te leren runnen. Kerntaken zoals het opstellen van een businessplan, klantenwerving, uitwerken van offertes, boekhouden en teamwork zijn hier van uitzonderlijk groot belang. Alle aspecten van het bedrijfsleven moeten de ondernemers dus op zich nemen én het bedrijf moet rendabel zijn, een grote uitdaging voor deze jonge mensen! Het spreekt voor zich dat ze daarin begeleid worden door leraren en professionelen.

 

under construction