Toelatingsvoorwaarden:

Voor leerlingen die geslaagd zijn in een zesde jaar hotel TSO of keuken & restaurant BSO. Leerlingen van het zesde technische hotel of leerlingen die reeds met succes een zevende specialisatiejaar gevolgd hebben, die kiezen voor een zevende hotelonthaal, worden vrijgesteld van de basisvorming (LO, godsdienst, MAVO en Nederlands). Leerlingen die geen vooropleiding ‘hotel’ gevolgd hebben, kunnen ook worden toegelaten tot dit specialisatiejaar ‘mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad’. Zij moeten uiteraard sterk gemotiveerd zijn, afgestudeerd zijn in een richting met voldoende accent op vreemde talen (Frans, Engels en Duits) en in het begin van het schooljaar een zestal inhaallessen basiscursus keuken en restaurant volgen.

Diploma/getuigschrift:

Wie slaagt voor het geheel van alle vakken behaalt een studiegetuigschrift met vermelding van de gekozen specialiteit. Leerlingen die vooraf een zesde jaar BSO restaurant & keuken hebben gevolgd, behalen bovendien een diploma van secundair onderwijs met vermelding van de gekozen specialiteit