Toelatingsvoorwaarden:

Voor leerlingen die geslaagd zijn in een 6de jaar binnen hetzelfde studiegebied. Leerlingen van het zesde technische hotel of leerlingen die reeds met succes een 7de specialisatiejaar gevolgd hebben, worden vrijgesteld van de basisvorming (LO, godsdienst, mavo en Nederlands).

Diploma/getuigschrift:

Wie slaagt voor het geheel van alle vakken behaalt een studiegetuigschrift met vermelding van de gekozen specialiteit. Leerlingen die vooraf een 6de jaar BSO restaurant/keuken hebben gevolgd, behalen bovendien een diploma van secundair onderwijs met vermelding van de gekozen specialiteit.

Indien je vrijblijvend een extra opleiding binnen het Volwassenenonderwijs Spermalie volgt,  behaal je het bijkomend deelcertificaat.

– Franse communicatie
– Spaans voor de toeristische sector
– degustatie wereldwijnen