Toelatingsvoorwaarden:

Je bent geslaagd in een 6de jaar BSO Restaurant en Keuken of Hotel TSO

Diploma/getuigschrift:

Wie slaagt voor het geheel van alle vakken behaalt een diploma met vermelding van de gekozen specialiteit. Leerlingen die vooraf een zesde jaar TSO restaurant & keuken hebben gevolgd, behalen bovendien een studiegetuigschrift met vermelding van de gekozen specialiteit.

Indien je vrijblijvend een extra opleiding binnen het Volwassenenonderwijs Spermalie volgt,  behaal je het bijkomend deelcertificaat.

– Franse communicatie
– Spaans voor de toeristische sector
– degustatie wereldwijnen