19.12

Spermalie doet mee aan de ‘Warmste Week’ van Music for Life en schenkt € 2500 aan het goede doel

Tijdens de week van 6 november 2017 namen de internaten van onze school deel aan de Warmste Week van Music for Life.

Met onze ‘Warme Maand op Internaat’ steunen we de vzw De Kade, waarvan onze buren (Spermalie Begeleidingscentrum buitengewoon basis- en secundair onderwijs) deel uitmaken.
In de eerste week van november startten we met ‘De Warme Week’ waarbij activiteiten georganiseerd werden voor de internen tegen een kleine bijdrage.
Er werden in die week ook drank en tussendoortjes verkocht op het internaat. Afhankelijk van het internaat was dat warme chocomelk, cake, popcorn, pannenkoeken, zelfgemaakte sportdrank, …,
In de loop van de maand november maakten een aantal internen, samen met hun opvoeders, chocoladekrispies die verkocht werden binnen en buiten de school.
Ook de ouderraad ondersteunde deze actie door samen met een aantal internen marsepein te maken en te verkopen. De grondstoffen voor de marsepein werden deels gesponsord door de ouderraad, waarvoor onze welgemeende dank.
De gebakjes die in de praktijk van het eerste leerjaar B worden gebakken, werden aangeboden om op internaat te verkopen.
We zamelden ook  ‘roste centjes’ in. Op verschillende plaatsen op de school en de internaten stonden verzamelunits om de ‘rostjes’ in te zamelen.

We mikten op een opbrengst van € 1000. Met enige fierheid kunnen we vermelden dat alle acties samen uiteindelijk  € 2477.97 opbrachten.
In naam van onze internen, maar nog veel meer in naam van de mensen van De Kade, hartelijk dank aan ieder die zijn steentje hiertoe bijdroeg.
We zijn ervan overtuigd dat dit budget zijn goede doel zal bereiken. en wensen jullie ondertussen een fijne, hartverwarmende kerstperiode toe.