15.3

Nieuwe fietsen op Spermalie

Dankzij steun van Fonds Clara (€ 2000) en Cera (€ 3000) konden we 25 tweedehands fietsen mét onderhoudscontract aankopen bij Groep Introwaarmee we ook een maatschappelijk project steunen. Deze fietsen zullen worden gebruikt voor uitstappen, (LO-)lessen en internaatsactiviteiten. Zo kunnen onze leerlingen zich op een duurzame en sportieve manier verplaatsen.

In de loop van 2020 ontving de vzw VOBB (Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge) een legaat met als opdracht scholen een financieel duwtje in de rug te geven bij het realiseren van onderwijsgerelateerde en maatschappelijk geïnspireerde initiatieven en/of projecten. Het legaat kreeg de naam Fonds Clara. Het Fonds Clara zal jaarlijks goedgekeurde projecten tot een bedrag van maximum 2000 euro financieel ondersteunen.

Cera steunt duurzame projecten en sponsorde € 3000. Cera is een cöoperatie met 400000 vennoten. Zij steunen projecten en organisaties die kansen creëren voor iedereen, initiatieven die mensen bij elkaar brengen en projecten die een reële bijdrage leveren aan de samenleving.