• Je wenst (een deel van) de factuur te betalen met opleidingscheques?
    NIET GELDIG voor de modules Gids; Host/ess; Frans; Spaans; Mode; Nagerechten; Hoteldesserten; Wijnkenner; Gasten ontvangen: Drankenkennis, bar en cocktails, Zaalversnijdingen en –bereidingen

Met opleidingscheques kan je als werknemer of interimkracht inschrijvingsgeld + cursusgeld (max. 250 euro per kalenderjaar) binnen bepaalde studiegebieden betalen. De toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden werd beperkt. Voor alle informatie omtrent de voorwaarden en het bestelformulier verwijzen we je door naar de website www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml. Bestellen kan ook telefonisch op het nummer 0800 30 700. Hou er rekening mee dat de wachttijd na aanvraag vaak tot 6 weken oploopt.

>> Het saldo op jouw overschrijvingsformulier kan dus eventueel verminderd worden met het bedrag van opleidingscheques (max. 250 euro per kalenderjaar). Gelieve de opleidingscheques voor werknemers uiterlijk op de startdatum van de opleiding af te geven op het secretariaat. Wil op voorhand de startdatum van de cursus invullen en alle cheques zelf ondertekenen a.u.b.   

Indien de startdatum van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven niet valt binnen de geldigheidsdata op de opleidingscheques, zullen wij deze niet aanvaarden en dien je het openstaande saldo alsnog  te vereffenen.

  • Je wenst de factuur te betalen via de kmo-portefeuille?

Voor ondernemers voorziet de overheid steun via de kmo-portefeuille, waarmee je het inschrijvingsgeld + cursusgeld kan betalen. Voor alle informatie verwijzen wij je naar de website www.kmo-portefeuille.be. Telefonisch kan je terecht op het gratis nummer 1700.
Nieuwe nummers als dienstverlener! (VZW SKOBO, CVO SVG)
Campus Spermalie Brugge: Registratienummer DV.O238956
Campus Spermalie Gent: Registratienummer DV.O238957
Let op: deze subsidie kan je uiterlijk tot 2 weken na de start van de opleiding aanvragen. Hou er rekening mee dat indien je de kmo-portefeuille voor het eerst gebruikt, je de onderneming eerst dient te registreren, dit kan even duren.

>> Wij vragen je om het inschrijvingsgeld op de factuur te vereffenen via overschrijving. Wanneer je nadien de kmo-portefeuille aanvraagt voor het volledige bedrag (inschrijvingsgeld + cursusgeld) en wij dit bedrag via kmo-portefeuille hebben ontvangen, storten wij jou het dubbel betaalde bedrag terug.

  • Je hebt recht op een (gedeeltelijke) vrijstelling van inschrijvingsgeld?

Sommige cursisten kunnen genieten van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Meer info over de voorwaarden vind je op www.spermalie.be/vrijstelling-inschrijvingsgeld/.

>> Indien je in aanmerking komt hiervoor – op het moment van inschrijving, wil ons dan binnen de maand na inschrijvingsdatum het overeenkomstig attest voorleggen. Op basis daarvan kunnen we dan de vrijstelling toepassen.

  • Annulatievoorwaarden:

Wens je de cursus stop te zetten, dan dien je je schriftelijk uit te schrijven. Je stuurt ons een brief of e-mail waarin je ons  meedeelt dat je de cursus niet langer wenst te volgen of niet langer  kunt volgen wegens overmacht.

Bij annulatie

  • tot 1 week voor de startwordt het volledige bedrag (het inschrijvingsgeld en cursusgeld) terugbetaald;
  • tussen 1 week voor de start en de eigenlijke aanvang van de cursus wordt het inschrijvingsgeld en het cursusgeld terugbetaald, verminderd met € 15 administratiekosten;
  • na de aanvang van de opleiding  en tot 2 weken later wordt enkel nog het resterende (de verbruikte grondstoffen worden aangerekend) cursusgeld terugbetaald, het inschrijvingsgeld wordt dan niet meer terugbetaald;
  • na 2 weken opleiding wordt er niet meer terugbetaald. Uitzondering hierop is het studiegebied voeding, waarbij de grondstoffen voor de lessen die je niet meer zal volgen, worden terugbetaald.

Opleidingscheques voor werknemers en subsidies voor werkgevers (kmo-portefeuille) kunnen door het centrum bij annulering niet terugbetaald worden.

  • Betalingsvoorwaarden:

De rekeningen zijn contant betaalbaar te Brugge. De niet op de vervaldag betaalde rekeningen brengen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op aan 1 procent per maand vanaf de vijftiende dag na datum van de factuur. Na het verstrijken van een termijn van een maand na datum der factuur wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder aanmaning, forfaitair verhoogd met 15 procent ten titel van schadevergoeding. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.