09.12

De Polders, het jongensinternaat voor de leerlingen van het eerste tot en met het derde jaar