Ons centrum is erkend in het kader van de premie volwassenenonderwijs Horeca Vorming Vlaanderen.

Werknemers in de horecasector die zich inschrijven voor een module of opleidingstraject in het studiegebied ‘Voeding’ van een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs, kunnen hiervoor een premie aanvragen bij Horeca Vorming Vlaanderen.

Hoeveel, wanneer en hoe aanvragen?

Klik hier voor alle info