08.5

8. Moet ik aanwezig zijn in de lessen?

Binnen het volwassenenonderwijs geldt als algemene regel dat de  cursisten op regelmatige basis de lessen moeten volgen. Twee derde  aanwezigheid is noodzakelijk. Als je het behalen van het  (deel)certificaat niet in gevaar wil brengen, dan moet je jouw  afwezigheden verantwoorden (zie verder).