08.5

9. Ik kan door omstandigheden niet komen naar de les van …, wat moet ik doen?

Afwezigheden die telefonisch worden gemeld worden omwille van organisatorische redenen niet meer geregistreerd. Wanneer je op voorhand weet dat je niet kan aanwezig zijn in de volgende les, meld je dit aan de betrokken leraar. Enkel verantwoorde afwezigheden worden geregistreerd door het secretariaat. Afwezigheden zijn gewettigd bij een schriftelijke verklaring met onderstaande redenen:

  • medisch attest van jezelf of van een lid van jouw familie dat onder hetzelfde dak woont of van een familielid tot in de tweede graad;
  • om beroepsredenen, op basis van een attest afgeleverd door jouw werkgever;
  • staking van het openbaar vervoer.

De attesten kan je afgeven op het secretariaat, faxen of via e-mail versturen. Gaat het om een afwezigheid op een evaluatiemoment, dan moet je jouw afwezigheid binnen de 48 uur melden aan het secretariaat, met een geldig doktersattest of schriftelijke verklaring (zie hierboven). De directeur kan op grond van een geldige reden aan een cursist toestaan om een evaluatie op een af te spreken tijdstip in te halen.

Wanneer je het secretariaat hebt gemeld dat je langdurig (minstens 3 opeenvolgende weken) afwezig zult zijn wegens ziekte, ongeval of operatie , heb je recht op een terugbetaling van het cursusgeld. Op basis van het ingediende doktersattest wordt een deel van het cursusgeld (grondstoffen van de niet gevolgde lessen) je terugbetaald, nadat je de lessen terug hebt aangevat.
(Uitzondering: cursusgeld betaald met opleidingscheques voor werknemers of subsidies voor werkgevers/zelfstandigen (KMO-portefeuille) kunnen door het centrum niet terugbetaald worden)