24.2

Is een uniform verplicht?

Jawel. Eerst en vooral beschikken alle leerlingen van het eerste tot en met het zesde jaar van hotel,restaurant en keukentoerisme en hospitality over schoolkledij. De leerlingen van hotel en restaurant & keuken beschikken tevens over praktijkkledij en -materiaal. Omwille van de specificiteit van de opleiding worden heel wat spullen enkel door de school geleverd.