24.2

Is het internaat verplicht?

Neen, iedereen kan kiezen tussen internaat en externaat.