FAQ Volwassenenonderwijs

0. COVID-19 veelgestelde vragen Bekijken Sluiten
1. Ik wil graag kok worden. In CVO Spermalie bieden jullie de opleiding keukenverantwoordelijke aan. Is dat hetzelfde? Bekijken Sluiten

De opleiding tot keukenverantwoordelijke bevat alle modules van de opleiding tot kok, met nog 2 extra modules: beheer en organisatie & beheer en organisatie hotel. Deze modules benoemen wij als: voedselveiligheid en hygiëne & horeca en wetgeving. Ons centrum is ervan overtuigd dat kennis van deze zaken onmisbaar zijn voor wie in een keuken aan de slag wil of een eigen zaak wenst te starten.

Let wel: dit zijn geen modules bedrijfsbeheer. Bedrijfsbeheer is noodzakelijk voor wie als zelfstandige wil werken. Bedrijfsbeheer gaat o.a. over administratieve procedures en het ondernemingsplan. Dit bieden wij niet aan in ons centrum.

2. Wat is het verschil tussen de instapcursus ‘Gasten ontvangen: van aperitief tot toetje’ en ‘Initiatie warme & koude keuken’? Bekijken Sluiten

Er zijn enkele praktische verschillen:

Gasten ontvangen: van aperitief tot toetje Initiatie warme & koude keuken
Duur van de cursus van september tot midden april van september tot begin juni
Kostprijs van de cursus € 180 inschrijvingsgeld
+ € 321 cursusgeld
€ 240 inschrijvingsgeld
+ € 428 cursusgeld
Richtlijnen i.v.m. kledij gewone keukenschort verplicht: koksvest met lange mouwen en lange voorbindschort

Op inhoudelijk vlak:

De cursus Gasten ontvangen… is een gevarieerde cursus, waarin zowel het voorbereiden en klaarmaken van het menu aan bod komt, als het verzorgen van een mooi gedekte tafel, bereiden van een aperitief of andere passende dranken. De focus ligt op gerechten die eenvoudig te bereiden zijn, zodat je maximale tijd met je gasten aan tafel kunt doorbrengen. Er zijn ook thema-lessen: bv. hoe organiseer ik een kaas- en wijnavond of een afternoon tea. Deze cursus is ideaal om te starten, voor wie graag familie of vrienden uitnodigt en zijn gasten wil verwennen.
In de cursus Initiatie warme & koude keuken krijg je de basissen aangeleerd. Elke week zal er een menu bereid worden, telkens met 3 gangen. 1ste gang is een soep/salade/hapje/nagerecht, als 2de een koud/lauw/warm voorgerecht, gevolgd door een hoofdgerecht. Dit is het begin van de opleiding tot keukenverantwoordelijke,
jaar na jaar zal men verder bouwen op deze basissen en de technieken en gerechten uitbreiden.

3. Hoeveel cursisten zitten er in een groep? Bekijken Sluiten

Voor alle gastronomische cursussen geldt een maximum van 14 cursisten. Voor de patisseriecursussen maximum 12 cursisten.

4. Zijn er toelatingsvoorwaarden? Bekijken Sluiten

Alle info rond de wettelijke toelatingsvoorwaarden is terug te vinden in ons centrumreglement, rubriek ‘toelatingsvoorwaarden’.

Voor de opleiding ‘Kok en kelner in 1 jaar’ en de opleiding ‘Keukenverantwoordelijke in 2 jaar’ is eenmalig een recent medisch geschiktheidsattest met het oog op het hanteren van levensmiddelen vereist (uitgereikt vóór of maximaal 1 maand na de aanvang van de cursus).

Verder staat bij elke cursus die wij aanbieden vermeld welke de specifieke instapvereisten zijn, qua voorkennis. Heb  je reeds elders les gevolgd (of heb je werkervaring binnen de opleiding  die je kiest ), dan kan je aan de hand van het behaalde  attest/deelcertificaat (of aan de hand van een document dat jouw  beroepservaring staaft), jouw voorkennis bewijzen.

5. Kan ik vrijstelling krijgen voor het volgen van een bepaalde module? Bekijken Sluiten

In ons centrumreglement vind je onder de rubriek ‘vrijstellingen’ de uitgebreide wettelijke bepalingen. Wanneer  je denkt dat je in aanmerking komt voor vrijstelling van een bepaalde  module, dan dien je hiervoor een schriftelijke aanvraag in vóór de start  van de betrokken module, t.a.v. de directeur. Als bijlage voeg je het  studiebewijs toe.

Voor de gidsenopleiding is er op het secretariaat  een lijst ter beschikking i.v.m. vrijstellingen van bepaalde  opleidingsonderdelen. Als je – ondanks de bekomen vrijstelling – de lessen uit  eigen interesse wenst te volgen dan vervalt de vrijstelling en dien je te betalen voor de module alsook deel te nemen aan de evaluatie van  deze module.

6. Wat heb ik nodig aan materiaal? Bekijken Sluiten

Bij de start van de door jou gekozen cursus, informeert de leraar je over de precieze benodigdheden. Voor elke cursus gastronomie vragen we een schort, keukenhanddoek, eventueel een office-mes (schilmesje) en een demi-chefmes (koksmes) mee te brengen. Messen kunt u vrijblijvend via een onlineservice bestellen.

In aansluiting op de wetgeving rond veiligheid en hygiëne is het dragen van een keukenvest met lange mouwen en een voorbindschort verplicht voor elke cursist die een keuken- of patisseriecursus volgt. Keukenvesten en voorbindschorten kunnen vrijblijvend aangekocht worden op school.

Voor de cursussen mode hebt u volgende materiaal nodig: kopspelden, lintmeter, naainaalden, scharen (stofschaar, papierschaar, klein schaartje met scherpe punt), tornmesje, zoom/naadmeter, kleermakerskrijt, zeep of hervulbaar radertje, rijggaren (drieggaren), potlood + slijper of vulpotlood, gom, lat van 0,5 m (liefst metaal), tekendriehoek/geodriehoek, doorschijnende kleefband, stikzijde, spoelen (Bernina), machinenaalden (nr. 60-70-80-90) met platte hiel, patroonpapier. Stikzijde, spoelen, machinenaalden en patroonpapier zijn vrijblijvend op school te koop. Deze materialen hoef je de eerste les nog niet mee te brengen. De leraar geeft je hierover nog concrete info.

7. Is er les tijdens de schoolvakanties? Bekijken Sluiten

Neen. In het volwassenenonderwijs genieten wij mee van de schoolvakanties en de wettelijke feestdagen. Je ontvangt van ons een leskalender voor het volledige schooljaar bij de start van de cursus.

Cursusjaar 2019-2020 – GEEN LES op/tijdens:
Lesvrije dag: 21/02/20
Herfstvakantie: 28/10-3/11/19, Wapenstilstand: 11/11/19, Kerstvakantie: 23/12/19-5/1/20, Krokusvakantie: 24/2-1/3/20,
Paasvakantie: 6/4-19/4/20, Dag van de Arbeid: 1/5/20, Hemelvaart: 21+22/5/20, Pinkstermaandag: 1/6/20

8. Moet ik aanwezig zijn in de lessen? Bekijken Sluiten

Regelmatig in de les aanwezig zijn, verhoogt je slaagkansen. Wij verwachten dan ook van jou dat je maximaal deelneemt aan de opleiding en dus alle lessen ook daadwerkelijk volgt.

Zie verder voor het verantwoorden van afwezigheden.

9. Ik kan door omstandigheden niet komen naar de les van …, wat moet ik doen? Bekijken Sluiten

Afwezigheden die telefonisch worden gemeld worden omwille van organisatorische redenen niet meer geregistreerd. Wanneer je op voorhand weet dat je niet kan aanwezig zijn in de volgende les, meld je dit aan de betrokken leraar. Enkel verantwoorde afwezigheden worden geregistreerd door het secretariaat. Afwezigheden zijn gewettigd bij een schriftelijke verklaring met onderstaande redenen:

 • medisch attest van jezelf of van een lid van jouw familie dat onder hetzelfde dak woont of van een familielid tot in de tweede graad;
 • om beroepsredenen, op basis van een attest afgeleverd door jouw werkgever;
 • staking van het openbaar vervoer.

De attesten kan je afgeven op het secretariaat, faxen of via e-mail versturen. Gaat het om een afwezigheid op een evaluatiemoment, dan moet je jouw afwezigheid binnen de 48 uur melden aan het secretariaat, met een geldig doktersattest of schriftelijke verklaring (zie hierboven). De directeur kan op grond van een geldige reden aan een cursist toestaan om een evaluatie op een af te spreken tijdstip in te halen.

Wanneer je het secretariaat hebt gemeld dat je langdurig (minstens 3 opeenvolgende weken) afwezig zult zijn wegens ziekte, ongeval of operatie , heb je recht op een terugbetaling van het cursusgeld. Op basis van het ingediende doktersattest wordt een deel van het cursusgeld (grondstoffen van de niet gevolgde lessen) je terugbetaald, nadat je de lessen terug hebt aangevat.
(Uitzondering: cursusgeld betaald met opleidingscheques voor werknemers of subsidies voor werkgevers/zelfstandigen (KMO-portefeuille) kunnen door het centrum niet terugbetaald worden)

10. Ben ik verzekerd tijdens de lessen? Bekijken Sluiten

De schoolverzekering die het centrum heeft onderschreven,  omvat een verzekering ‘Lichamelijke ongevallen’ en een verzekering  ‘Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden’. De verzekering ‘Lichamelijke ongevallen’ komt tussenbeide voor medische kosten bij persoonlijke ongevallen:

 • op weg van en naar het centrum;
 • tijdens de lessen en pauzes in het centrum;
 • tijdens stages;
 • tijdens bijzondere activiteiten van het centrum (studiereizen, bedrijfsbezoeken …).

De verzekering ‘Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden’  dekt zowel stoffelijke als lichamelijke schade die je tijdens de  onderwijsactiviteiten van het CVO zou berokkenen aan jouw medecursisten  of derden. Voor verdere informatie over wat de schoolverzekering  precies dekt en wat de waarborgen ervan zijn, kan je op het secretariaat  terecht. Bij een ongeval verwittig je het secretariaat van het CVO  zo vlug mogelijk, zodat het – binnen de

11. Is er een examen? Hoe gebeurt de evaluatie? Bekijken Sluiten

Alle cursussen door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  georganiseerd, zijn gericht op het verkrijgen van een  (deel)certificaat. Zelfs als het volgen van de lessen uit persoonlijke  interesse gebeurt moet de geldende reglementering van de evaluatie  gevolgd worden.

De evaluatie is voor de meeste cursussen gastronomie  (keuken, restaurant, patisserie, wijn- en bierkenner)  gebaseerd op  permanente evaluatie. Voor de cursussen ‘beheer en organisatie’ en  ‘beheer en organisatie hotel’ werken we met een schriftelijke evaluatie  op het einde van de module.

Voor de eenjarige opleiding kok en kelner  en voor de cursussen voor studenten VIVES werken we met een mengvorm van  permanente evaluatie en eindevaluatie.

Bij de cursussen mode wordt gewerkt met permanente evaluatie. Voor de taalcursus (Engels) is er permanente evaluatie, met tussentijdse evaluaties.

In  de opleidingen toerisme is er een mengvorm van permanente evaluatie en  eindevaluatie. De leraar kan tussentijdse evaluaties inlassen.

Binnen  de gidsenopleidingen zijn er diverse vormen van evaluatie:  (groeps)opdracht, spreekbeurt, schriftelijke evaluatie, mondelinge  evaluatie, praktische evaluatie op het werkveld (examenwandeling), open  boek examen… Bij het begin van elke module informeert de lector je over  het evaluatiesysteem.

Bij de start van de door jou gekozen cursus,  informeert de leraar je over de precieze evaluatievorm. Wij verwijzen  ook naar ons centrumreglement, deel II ‘evaluatiereglement’, voor alle  wettelijke criteria.

12. Krijg ik na afloop een diploma? Bekijken Sluiten

Binnen het volwassenenonderwijs spreken we over studiebewijzen. Wie zijn cursus met succes beëindigt, behaalt een deelcertificaat van de gevolgde module(s).

Wie alle modules binnen keukenverantwoordelijke afwerkt, ontvangt het certificaat keukenverantwoordelijke. In Gent kan je het certificaat Hulpkok behalen.

Wie slaagt voor de eenjarige opleiding, ontvangt het certificaat hotelbedrijf. Je kunt in ons centrum ook het certificaat van wijnkenner of  bierkenner behalen.

In Gent kan je binnen het studiegebied mode het deelcertificaat behalen van de modules die je met succes beëindigt. Als je het  volledige traject van een opleiding (bv. realisaties kinder- en  tienerkleding, maatwerk damespatronen, modist, …) afwerkt, behaal je  het certificaat van deze opleiding.

Cursisten  die alle modules van de opleiding host/hostess (inclusief stage) met succes beëindigen behalen het certificaat host/hostess op een toeristische bestemming.

Hetzelfde geldt voor  de gidsenopleidingen. Je ontvangt na elke module het deelcertificaat.  Wanneer je het volledige traject met succes hebt beëindigd, ontvang je  het certificaat gids en de gidsenkaart van Toerisme Vlaanderen.

In  sommige gevallen kan de cursist ook het diploma secundair onderwijs  behalen (zie verder).

Het centrum reikt een eindcertificaat van een opleiding uit op papier. Een deelcertificaat kan je online opvragen via de LED: http://leerenervaringsbewijzendatabank.be/. Dit is de leer- en ervaringsbewijzendatabank van de Vlaamse overheid Departement Onderwijs en Vorming.

13. Kan ik een diploma secundair onderwijs halen in het volwassenenonderwijs van Spermalie? Bekijken Sluiten

Wie een diplomagerichte opleiding volgt, in combinatie met een opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV) kan een diploma secundair onderwijs behalen.

In ons centrum voor volwassenenonderwijs bieden we volgende diplomagerichte opleidingen aan:

 • Kok en kelner in 1 jaar (Hotelbedrijf)
 • Keukenverantwoordelijke
 • Host/Hostess op een toeristische bestemming
 • Gids

CVO Spermalie en CVO VTI Brugge tekenden samen een traject uit rond Aanvullende algemene vorming. Meer info hierover kan je verkrijgen bij Julie Houwen (op afspraak).
Klik hier voor een overzicht van alle centra die de opleiding Aanvullende algemene vorming aanbieden.

Heb je al een diploma secundair onderwijs en volg je nog een diplomagerichte opleiding, dan krijg je een nieuw diploma secundair onderwijs.

Een diploma secundair onderwijs reiken wij enkel uit op aanvraag, contacteer hiervoor het secretariaat.

Behaal je voor de 1ste keer een diploma secundair onderwijs, kan je in aanmerking komen voor een premie. Klik hier voor meer info.

14. Kan ik stage volgen in het volwassenenonderwijs? Bekijken Sluiten

Wie de eenjarige opleiding Kok & Kelner volgt, kan vrijblijvend een stagemodule volgen na zijn/haar opleiding.

Wie de opleiding Keukenverantwoordelijke in 2 jaar volgt, kan na het voltooien van zijn/haar 1ste of 2de jaar een stagemodule volgen.

Volg je het laatste jaar in het traject tot keukenverantwoordelijke, dan is er ook mogelijkheid om een stage te volgen.

De stage wordt vastgelegd in overleg met de stagecoördinator van de school. Concreet: wie stage wil volgen in het kader van de opleiding, kan dit enkel doen na goedkeuring van de stagecoördinator en dient zich hiervoor in te schrijven op het secretariaat (inschrijvingsgeld= € 240).

Stage binnen de opleiding Host/hostess op een buitenlandse bestemming is een onderdeel van de opleiding.

15. Ik kan de lessen niet langer volgen, hoe moet ik uitschrijven? Bekijken Sluiten

Wens je de cursus stop te zetten, dan dien je je schriftelijk uit te schrijven. Je stuurt ons een brief of e-mail waarin je ons  meedeelt dat je de cursus niet langer wenst te volgen of niet langer  kunt volgen wegens overmacht.

Je kunt de betaalde som volledig of gedeeltelijk terugkrijgen:

 • het gehele bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen) als je uiterlijk één week vóór de start van de opleiding annuleert;
 • het gehele bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen) als je niet slaagt in de opgelegde toelatingsproef;
 • het gehele bedrag, verminderd met €10,00 administratiekosten: bij annulering tussen één week vóór de start van de opleiding en de eigenlijke aanvang ervan;
 • enkel nog de kosten voor het cursusmateriaal: bij annulering tussen de aanvang van de opleiding en 2 weken later. De verbruikte grondstoffen uit het studiegebied worden aangerekend. Het inschrijvingsgeld wordt dan niet meer terugbetaald;
 • na 2 weken opleiding wordt er niet meer terugbetaald. Uitzondering hierop is het studiegebied voeding, waarbij de grondstoffen voor de lessen die je niet meer zal volgen, worden terugbetaald.

Opleidingscheques voor werknemers en subsidies voor werkgevers/zelfstandigen (KMO-portefeuille) kunnen door het centrum bij annulering niet terugbetaald worden.

16. Waar vind ik parkeergelegenheid? Bekijken Sluiten

De school heeft helaas geen aparte parkeergelegenheid. Meer info vind je bij de Lesplaatsen.

17. Mag ik eigen dranken meebrengen naar school of eten meenemen naar huis? Bekijken Sluiten

Neen.

Bij de gastronomische cursussen kan u bij de maaltijden kiezen uit een assortiment van dranken: wijn, bier, frisdranken en water. Alle dranken worden door de leerlingen met bardienst in een glas uitgeschonken. U betaalt met bonnetjes die te koop zijn op het secretariaat. Mogen wij u er attent op maken dat het meebrengen van eigen dranken niet toegestaan is. Het nuttigen van drank in de keuken, is om redenen van veiligheid en hygiëne niet toegestaan.

Alle grondstoffen en niet genuttigde maaltijden en dranken blijven eigendom van de school en kunnen onder geen beding meegenomen worden naar huis. Wie betrapt wordt op het meenemen van grondstoffen en andere etenswaren kan zwaar gesanctioneerd worden. Uitzondering hierop zijn de bereidingen van de module desserten en gebak. Deze eigen bereidingen kunnen na de les in de daartoe voorziene dozen meegenomen worden.

18. Na de inschrijving, wanneer krijg ik info over de eerste les? Bekijken Sluiten

Na uw aanmelding kreeg u via e-mail het inschrijvingsformulier en de factuur voor het inschrijvingsgeld.

De praktische info over de eerste les ontvangt u eind juni per e-mail:

 • bevestiging inschrijving met vermelding van cursus en lesmoment
 • datum, tijdstip en plaats van eerste les
 • wat mee te brengen de eerste les?
 • factuur voor het cursusgeld
 • info over opleidingscheques, KMO-portefeuille, betalings- en annuleringsvoorwaarden
 • medisch geschiktheidsattest (indien van toepassing)
19. Ik ben ingeschreven voor een cursus om de twee weken, wanneer ken ik de lesdata? Bekijken Sluiten

De definitieve organisatiegegevens zijn pas eind augustus gekend. Goed om weten: bij de opstelling van de leskalender dienen wij rekening te houden met schoolvakanties, feestdagen en lesvrije dagen; hierdoor verspringt het op bepaalde momenten en is het niet louter in de even of oneven weken dat je les hebt.

20. Hoeveel kost een cursus? Bekijken Sluiten

De kostprijs van de cursus omvat het inschrijvingsgeld en het cursusgeld. Deze staan telkens bij de cursus vermeld.
Zijn niet inbegrepen:
voor cursussen gastronomie: keukenkledij en -messen, dranken bij de maaltijden,
voor cursussen mode: benodigdheden voor werkstukken en eigen materialen.

Inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld is is wettelijk bepaald en bedraagt € 1,50 per lestijd. De overheid vraagt aan het centrum om hiervan € 0,70 door te storten (overheidsbijdrage), de resterende € 0,80 dient voor het centrum als werkingsmiddelen (subsidie) voor bv. investeringen.
Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, betaal je geen inschrijvingsgeld of een verlaagd tarief (€ 0,30 per lestijd).
Klik hier om na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt.

Cursusgeld
Het cursusgeld omvat een handboek en/of fotokopies en naargelang je cursus:

 • grondstoffen voor het bereiden van de maaltijden, gebruik linnen en porselein, gebruik keukenmateriaal;
 • dranken voor de cursussen drankenleer, wijnkenner;
 • gebruik basismaterialen voor de opleidingen mode;
 • verbruik extra electriciteit/gas/water voor de cursussen gastronomie.

Concrete voorbeelden gastronomie:

 • De kostprijs van de cursus ‘Initiatie warme en koude keuken’ bedraagt € 668. Hiervan stort het centrum € 112 door naar de overheid.
  € 556 gebruikt het centrum voor grondstoffen voor het bereiden van de maaltijden, gebruik linnen en porselein, gebruik keukenmateriaal; verbruik extra electriciteit/gas/water; kopies van de receptuur; investeringen. Het cursusjaar omvat 33 lessen, dit komt op € 16,85 per les (bedrag voor het centrum).
 • De kostprijs van de cursus ‘Nagerechten en drooggebak’ bedraagt € 299. Hiervan stort het centrum € 56 door naar de overheid.
  € 243 gebruikt het centrum voor grondstoffen voor het bereiden van de maaltijden, gebruik linnen en porselein, gebruik keukenmateriaal; verbruik extra electriciteit/gas/water; kopies van de receptuur; investeringen. Het cursusjaar omvat 16 lessen, dit komt op € 15,19 per les (bedrag voor het centrum).

 

21. Kan ik korting krijgen? Bekijken Sluiten

Als cursist kan je in bepaalde gevallen, voor bepaalde cursussen, een premie/subsidie aanvragen:

 • Als werknemer: klik hier voor meer info i.v.m. opleidingscheques.
 • Als werknemer in de horecasector: klik hier voor meer info i.v.m. premie van Horeca Vorming Vlaanderen.
 • Als werkgever/zelfstandige: klik hier voor voor meer info i.v.m. KMO-portefeuille.
 • Als cursist die voor de 1ste keer een diploma secundair onderwijs behaalt: klik hier voor meer info i.v.m. de premie voor diplomagerichte opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs.

Sommige cursisten kunnen genieten van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Klik hier om na te gaan of u hiervoor in aanmerking komt.

22. Is er nog recht op kinderbijslag als ik een opleiding volg in CVO Spermalie? Bekijken Sluiten

Vanaf 1 september van het jaar waarin een kind 18 wordt tot en met de maand waarin een kind 25 wordt, is er recht op kinderbijslag: als het kind volwassenenonderwijs volgt voor minstens 17 uur per week.

Wie de opleiding Kok en kelner in 1 jaar volgt of Host/Hostess op een toeristische bestemming komt hiervoor in aanmerking. Bij de opleiding Keukenverantwoordelijke in 2 jaar niet.

Je bezorgt ons het document van jouw kinderbijslagfonds om in te vullen of vraagt op het secretariaat een formulier om aan jouw kinderbijslagfonds te bezorgen.

Waarom kiezen voor Spermalie? Bekijken Sluiten

Spermalie = kiezen voor kwaliteit
Spermalie = opleiding van hoog niveau
Spermalie = persoonlijkheid ontwikkelen
Spermalie = leerlingenbegeleiding
Spermalie = studiebegeleiding
Spermalie = één van de grootste internaten van Vlaanderen
Spermalie = waardevolle stageplaatsen
Spermalie = zevende specialisatiejaren
Spermalie = een school met een hart
Spermalie = ook volwassenonderwijs

Hoe kan ik reserveren in het didactisch restaurant ‘Hoeve Cortvriendt’? Bekijken Sluiten

Reserveren voor het didactisch restaurant kan via onze website www.spermalie.be.
Het restaurant is open van september tot aan de paasvakantie.